Nieuws over vorming coalitie

Home > Nieuws > Nieuws over vorming coalitie

Nieuws over vorming coalitie

RSS

Op 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De stemmen zijn geteld en de uitslagen zijn bekend. Hier leest u het nieuws over de vorming van de nieuwe coalitie.

12 april: Piet Boekhoud start als formateur

De zes partijen uit de raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) die met elkaar het proces van coalitievorming in gaan, hebben Piet Boekhoud als formateur gevraagd. Hij heeft deze opdracht geaccepteerd.

De formateur is gevraagd om het proces van de formatie te begeleiden en hierover verslag uit te brengen. Tijdens de formatieperiode voeren de zes politieke partijen onderhandelingen om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Het akkoord wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Woensdag 4 april: uitkomst vervolgbijeenkomst over de formatie

Tijdens de vervolgbijeenkomst over de formatie is duidelijk geworden dat 6 partijen uit de raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) met elkaar het proces van coalitievorming ingaan. De eerste stap is dat de 6 partijen op korte termijn bij elkaar komen om een formateur aan te wijzen en afspraken te maken over het proces.

Donderdag 29 maart: installatie nieuwe raad

Donderdag 29 maart installeerde burgemeester Jan van Belzen de nieuwe raad. Hij wenste de raadsleden een open blik en veel wijsheid toe: "Wees goed voor elkaar en wees de raad die de Barendrechtse burger verdient."

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken