Nieuws over vorming coalitie

Home > Nieuws > Nieuws over vorming coalitie

Nieuws over vorming coalitie

RSS
Dit item is verlopen op 15-06-2018.

Op 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De stemmen zijn geteld en de uitslagen zijn bekend. Hier leest u het nieuws over de vorming van de nieuwe coalitie.

28 mei: Coalitie legt de nadruk op samenwerking

De coalitie van CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 werken de komende vier jaar samen in het belang van de Barendrechtse samenleving. In het coalitieakkoord dat vanavond naar de gemeenteraad is verstuurd benadrukken de partijen dat het hun belangrijkste taak is om inwoners, bedrijven en instellingen samen te brengen in een samenleving waarin iedereen kan meedoen. “Iedereen moet zich thuisvoelen in, maar ook verantwoordelijk voelen voor Barendrecht”. Lees het volledige artikel

24 mei: Zes partijen samen aan de slag voor Barendrecht

De zes onderhandelende partijen uit de Barendrechtse raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) hebben een akkoord bereikt. Onder het motto ‘Eenheid in verscheidenheid’ gaan de partijen de komende vier jaar Barendrecht besturen.

Aanstaande maandag 28 mei worden het akkoord en de namen van de kandidaat-wethouders naar de raad gezonden en gepresenteerd aan de pers. Het akkoord wordt door de gemeenteraad besproken tijdens een in te plannen extra vergadering van de gemeenteraad, waarin ook de beoogd wethouders worden voorgedragen.

Het coalitieakkoord wordt in de komende maanden vertaald in een collegeprogramma. Het college gaat voor het uitwerken van het coalitieakkoord in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en de gemeenteraad. 

De gesprekken tijdens de coalitievorming vonden in goede sfeer plaats. De onderhandelaars zijn dankbaar voor het vertrouwen dat de partijen in elkaar hebben. Het akkoord en het vertrouwen zijn een goede basis voor een productief college voor Barendrecht.

12 april: Piet Boekhoud start als formateur

De zes partijen uit de raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) die met elkaar het proces van coalitievorming in gaan, hebben Piet Boekhoud als formateur gevraagd. Hij heeft deze opdracht geaccepteerd.

De formateur is gevraagd om het proces van de formatie te begeleiden en hierover verslag uit te brengen. Tijdens de formatieperiode voeren de zes politieke partijen onderhandelingen om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Het akkoord wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Woensdag 4 april: uitkomst vervolgbijeenkomst over de formatie

Tijdens de vervolgbijeenkomst over de formatie is duidelijk geworden dat 6 partijen uit de raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) met elkaar het proces van coalitievorming ingaan. De eerste stap is dat de 6 partijen op korte termijn bij elkaar komen om een formateur aan te wijzen en afspraken te maken over het proces.

Donderdag 29 maart: installatie nieuwe raad

Donderdag 29 maart installeerde burgemeester Jan van Belzen de nieuwe raad. Hij wenste de raadsleden een open blik en veel wijsheid toe: "Wees goed voor elkaar en wees de raad die de Barendrechtse burger verdient."

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken