Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 30-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-10-2018
Soort bekendmaking: Ontheffing verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2991

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is ontheffing verleend voor:

Ontheffingen Bouwbesluit 2012 en APV gemeente Barendrecht afgegeven voor werkzaamheden op Rijksweg A29 in de periode tussen 25 oktober en 29 oktober 2018.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. ontving eerder al een ontheffing voor werkzaamheden op de A29 en A15. In opdracht van Rijkswaterstaat voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. extra werkzaamheden uit. Voor deze extra werkzaamheden is een nieuwe ontheffing verleend.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen, opbreken en aanbrengen van de voegovergang en het asfalt op de oprit Barendrecht en de hoofdrijbaan van de A29 (tussen de tunnel en de aansluiting Barendrecht, zie ook kaart onderaan deze pagina).

Het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Barendrecht heeft Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, Overige geluidhinder en het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, Geluidhinder.

Alle maatregelen zullen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen.

U kunt een reactie indienen (bezwaar)

Tegen het verlenen van ontheffing op de Zondagswet, APV en/of Bouwbesluit 2012 kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie (bezwaar) indienen. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt bellen of e-mailen als u vragen heeft

Heeft u vragen over de werkzaamheden? U kunt contact opnemen met de heer J. Van den Hoek, Omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-27617592 of e-mail jvandenhoek@vangelder.com.

Heeft u vragen over de afgegeven ontheffingen? U kunt contact opnemen met de heer J. Riezebos, beleidsmedewerker milieu van de gemeente. Hij is bereikbaar via 14 0180 of e-mail info@barendrecht.nl.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken