Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 07-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-09-2019
Soort bekendmaking: Ontheffing verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2992SC, 40

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is ontheffing verleend voor:

Vogels en wild kunnen schade veroorzaken aan vruchten en gewassen van de ondernemer. Het gebruik van knalapparatuur helpt om de dieren te verjagen. Er wordt gebruikt gemaakt van minstens 3 andere verjagingstechnieken in combinatie met de knalapparatuur. De knalapparatuur wordt alleen gebruikt wanneer het echt noodzakelijk is en het aan de voorschriften van de APV voldoet.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Capelle Firma W. een ontheffing verleent op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder voor het gebruik van de knalapparatuur van 1 oktober 2019 tot en met 1 januari 2021.

U kunt een reactie indienen (bezwaar)

Tegen het verlenen van ontheffingen op de APV Barendrecht kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie indienen (bezwaar). Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Als u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u daartoe een verzoek indienen bij de bestuursrecht.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt bellen of e-mailen als u vragen heeft

Voor vragen over de afgegeven ontheffingen kunt u terecht bij mevrouw N. Weterings, beleidsmedewerker milieu, telefoonnummer: 14 0180.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken