Gemeente Barendrecht

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-02-2020
Soort bekendmaking: Activiteitenbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: 2993EH13, 2993LB2, 2991ZA26

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat afgelopen kwartaal de volgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Horeca

Van Beuningenhaven 13, 2993 EH, Barendrecht, Domino’s Pizza (420215)

Motorvoertuigen/ -herstel

Brugge 2, 2993 LB, Barendrecht, Carglass B.V. (954736)

Overige op- en overslag (Gev-stoffen)

Fennaweg 26, 2991 ZA, Barendrecht, Den Otter Verhuizingen B.V. (429855)

Informatie

Voor meer info over de meldingen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken