Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 24-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-04-2019
Soort bekendmaking: Ontheffing verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2991

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is ontheffing verleend voor:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft BAM Infra Rail B.V., een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, van 30 april tot en met 5 mei 2019 en op 9, 11,12,14 en 15 mei 2019, voor het vernieuwen van de overpaden in de tunnelbak van het station Barendrecht.

Om het treinverkeer overdag en ’s avonds niet te hinderen en de veiligheid van de werknemers te waarborgen, vinden de werkzaamheden ’s nachts plaats. De werkzaamheden hebben bepaalde geluidsproducties tot gevolg. BAM Infra Rail B.V. doet er alles aan om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij van ProRail via telefoonnummer 0800 776 72 54. Voor meer informatie over de ontheffing kunt u terecht bij de heer J. Riezebos van de gemeente via 14 0180.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht
Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken