Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 04-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-03-2020
Soort bekendmaking: Kapvergunning Verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2991

Op grond van Hoofdstuk 4, Afdeling 3 “Het bewaren van houtopstanden” van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Barendrecht is vergunning verleend voor het kappen van:

Buitenlandse Baan  2991 Barendrecht (B200310023), voor het kappen van een boom t.b.v. bouwinrit voor de botterlocatie (verz. 23-03-2020);

Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om binnen zes weken na het verzenden van de vergunning, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Daarnaast kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam (postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. In dat geval is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Goudzwaard, tel: 14 0180.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken