Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 03-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-11-2018
Soort bekendmaking: Ontheffing verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2993EH

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is ontheffing verleend voor:

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is ontheffing verleend voor:

de renovatie van de Albert Heijn aan de van Beuningenhaven 10, in de periode van 22 november tot en met 5 december 2018.

In verband met renovatiewerkzaamheden aan de Albert Heijn in Carnisse Veste is een geluidontheffing verleend. Geluidbelastende werkzaamheden worden uitsluitend in de dagperiode uitgevoerd. Alle maatregelen worden genomen om geluidhinder te voorkomen. Met uitzondering van zaterdag 22 november zal tot 19:00 uur worden gewerkt. Op die datum worden er van 18:00 uur t/m 22:00 uur goederen en producten uit de winkel afgevoerd.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht heeft MVRO B.V. een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken