Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 22-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-12-2018
Soort bekendmaking: Geluidvergunning Verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2991AA

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de BAM Rail, op 7 december 2018, een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, Overige geluidhinder, van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 voor het uitvoeren van slijpwerkzaamheden aan het spoor te Barendrecht ten behoeve voor het onderhoud van de rails.

De data van de werkzaamheden worden minimaal een week voor de uitvoering door BAM Rail in ‘De Schakel’ gepubliceerd.

Alle maatregelen zullen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door mevrouw M. Verschoor van de gemeente Barendrecht via telefoonnummer 14 0180.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken