Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 03-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: Ontheffing verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2991

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is ontheffing verleend voor:

De rotonde en het wegdek rondom de rotonde op de Tuindersweg worden vernieuwd. De werkzaamheden worden merendeels uitgevoerd tijdens reguliere werktijden. Maar om de bereikbaarheid van het tankstation te kunnen garanderen moet een gedeelte van de werkzaamheden worden uitgevoerd in de avond tussen 19.00-23.00 uur, in de periode 9 september tot en met 30 september, voor maximaal 7 avonden. Het zal dan vooral gaan om het asfalteren van de oprit en het aansluiten van de wegdelen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft KWS Infra bv een ontheffing verleent op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder voor het uitvoeren van deze werkzaamheden in de avondperiode.

U kunt een reactie indienen (bezwaar)

Tegen het verlenen van ontheffingen op de APV Barendrecht kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie indienen (bezwaar). Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Als u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u daartoe een verzoek indienen bij de bestuursrecht.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt bellen of e-mailen als u vragen heeft

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met KWS Infra bv via Olivier van de Klippe, e-mail ovandeklippe@kws.nl. Voor vragen over de afgegeven ontheffingen kunt u terecht bij mevrouw N. Weterings, beleidsmedewerker milieu, telefoonnummer 14 0180.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken