Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 02-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-02-2019
Soort bekendmaking: Ontheffing verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2991AA

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is ontheffing verleend voor:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de RET N.V., een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, van 7 februari 2019 tot 1 januari 2020, voor het uitvoeren van werkzaamheden, in de nacht, aan de tramrails door Barendrecht.

De werkzaamheden aan de trambaan zijn onderhoudsactiviteiten die bepaalde geluidsproducties tot gevolg hebben. Deze vinden 's nachts plaats, omdat de capaciteit van de trambaan buitendienststellingen overdag uitsluit en voor bepaalde werkzaamheden is het nodig dat de stroom van de bovenleidingen af gaat. De data van de werkzaamheden worden een week voor de uitvoering door de RET N.V. in ‘De Schakel’ gepubliceerd.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Neem dan contact op met de RET Klantenservice bereikbaar via: 0900-5006010. Voor vragen over de afgegeven ontheffingen kunt u terecht bij de heer J. Riezebos, beleidsmedewerker milieu, telefoonnummer: 14 0180.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken